O projekcie

 

Reaktor ABK

W okresie od 1. lipca 2016 r. do 31. grudnia 2018 r. Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu realizuje projekt pn. „Reaktor ABK”, którego celem jest wsparcie młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 400 osób:

  • studentów PWSZ w Elblągu,
  • absolwentów PWSZ w Elblągu, którzy ukończą studia w okresie trwania projektu.

Główne zadania w projekcie:

  • Doradztwo zawodowe i coaching
  • Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej
  • Mentoring w miejscu pracy
  • Podnoszenie kompetencji pracowników ABK
  • Rozwój zaplecza narzędziowego ABK
  • Monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu