Internetowy Informator Spółdzielczy

Logowanie
Ankiety

System zapewnienia jakości

Badania losów zawodowych absolwentów

Badania pracodawców

Misja

Wspieranie w działaniach zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego i dodatkowych umiejętności oraz rozwój przedsiębiorczości.

Celem Akademickiego Biura Karier przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu jest pomoc w odnalezieniu się w dzisiejszej rzeczywistości na rynku pracy, a także pomoc w doskonaleniu Waszych umiejętności zawodowych.

Kontakt

al. Grunwaldzka 137,
pok 112
tel. 55 629 05 48
abk@pwsz.elblag.pl Regulamin korzystania ze strony

Ciekawe linki

www.pwsz.elblag.pl

facebook.com/pwszelblag

absolvent.pl

MEN: ruszył nowy portal - Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Poszukujesz pracy za granicą? Chcesz zatrudnić w Polsce obcokrajowców? Dowiedz się, jak obiektywnie porównywać dyplomy wydawane w różnych krajach.

Informacje te znajdziesz na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), działającym pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl.

Serwis przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji, podnoszeniem swoich kwalifikacji przez całe życie, a także dla osób młodych, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy.

Celem ZSK jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce, a poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu PRK (Polskich Ram Kwalifikacji) - wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Znak graficzny określający poziom PRK na dokumencie potwierdzającym kwalifikację będzie rozpoznawalnym znakiem jakości, któremu mogą zaufać pracodawcy w Polsce i za granicą.

XX Edycja Programu Stypendialnego DBU - 2016/2017

Do 16 września 2016 r. można składać wnioski w ramach  XX edycji Programu Stypendialnego DBU na lata 2016/2017. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • bycie absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku studiów, który uzyska stopień magistra do końca stycznia 2016 r. (wnioski mogą składać doktoranci)
  • bycie absolwentem kierunku studiów związanego z szeroko rozumianą ochroną środowiska (kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.);
  • dyplom ukończenia studiów uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat;
  • wiek do 31. roku życia;
  • stały pobyt w Polsce.

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej www.dbu.de/2584.html.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej partnera programu w Polsce - Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

Zmiana lokalizacji siedziby ABK

W związku z procesem reorganizacji działań siedziba Akademickiego Biura Karier zostaje przeniesiona do pomieszczeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1.

Nowa siedziba ABK będzie się mieścić w pokoju nr 302 na III piętrze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1. Telefon i pozostałe dane kontaktowe pozostaną bez zmian.

Okres przejściowy może potrwać do tygodnia czasu wobec czego prosimy o wyrozumiałość.

XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę dyplomową

To ostatni miesiąc, który pozostał do zakończenia przyjmowania zgłoszeń do XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2012 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłaszane do Konkursu:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ); skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu); egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:  31 lipca 2016 roku

Więcej informacji o Konkursie:

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl.

KONTAKT:
konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05

NAGRODY:

Dla laureatów przewidziane zostały nagrody pieniężne. Łączna pula nagród pieniężnych na dzień dzisiejszy wynosi 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu)

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości i łączenie sektora prywatnego ze światem nauki

82,5 mld euro - taka jest oferta Perspektywy Unijnej 2014-2020. To najwyższe i jednocześnie ostatnie dofinansowanie w historii.

W jaki sposób sięgnąć po pieniądze na rozwój firmy?

Na to pytanie odpowiedzą m.in. eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w uzyskiwaniu dotacji, a także przedstawiciele firmy MK Doradcy, świadczący kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy.

Na konferencji zostaną omówione m.in. aktualne konkursy oraz oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Rejestracja do udziału w spotkaniu odbywa się na stronie: www.20852-42.evenea.pl

Serdecznie zapraszamy!


Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66