Paulina Tacka pracuje w Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu od 2016 r. Wcześniej, przez siedem lat, prowadziła własną działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej. Ukończyła Akademię Morską w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu aplikowania i realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także doradztwem w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Jest Certyfikowanym trenerem Programu „Spadochron”, przeszła szereg szkoleń i kursów dot. tematyki środków europejskich (m.in. jak przygotować studium wykonalności, zarządzanie finansami przy realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, przygotowywania i aplikacji w zakresie RPO Warmii i Mazur).

Jej pasją jest taniec i sport, a w szczególności Zumba. Jest typem społecznika, który wspomaga różnego rodzaju Fundacje, które opiekują się chorymi dziećmi i dorosłymi. Na co dzień jest po prostu mamą Nikodema i Konrada.

Olaf Baranowski

Doradca ds. przedsiębiorczości, certyfikowany trener biznesu, specjalista z zakresu marketingu internetowego, e-commerce, konsultant, doradca biznesowy w branży FMCG. Z Akademickim Biurem Karier PWSZ w Elblągu związany od 2016 r. Prowadzi własną działalność gospodarczą, od 10 lat zajmuje się szeroko pojętym marketingiem serwisów internetowych ze szczególnym naciskiem na ich pozycjonowanie w wyszukiwarce Google. Prowadził kampanie SEO dla małych stron www. Przygodę z Internetem zaczynał w Elbląskiej Gazecie internetowej www.portEl.pl.

Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na kierunku administracja oraz studia podyplomowe z zakresu public relations na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w szkoleniach: Pozycjonowanie stron internetowych, e-commerce. Przygotowuje i prowadzi praktyczne szkolenia rozwijające umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzi pakietu Office (Exel, Word).

Opiekun startupów w programie Polska Wschodnia platformy startowe dla nowych pomysłów, start-up – Ipark Sp z o.o. – Automatyczne parkingi rowerowe – uzyskał dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł na realizację pomysłu biznesowego.

Członek zarządu Klastra Informatycznego ICT AMBER, wiceprzewodniczący Rady Elbląskiej Izby Gospodarczej. Mocno związany z sektorem pozarządowym, praktyk w zakresie prowadzenia projektów, oraz doradca specjalistyczny z zakresu promocji i budowania wizerunku organizacji pozarządowych, koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

Maratończyk i triatlonista. Szczęśliwy mąż i ojciec 8 letniego Huberta.

Krzysztof Grablewski

Doradca zawodowy, coach, koordynator/kierownik projektów, specjalista ds. monitoringu i aktywizacji społeczno-zawodowej, doradca kluczowy. Specjalista z zakresu zarządzania projektami, funkcjonowania organizacji pozarządowych, rozwoju osobistego. Z Akademickim Biurem Karier PWSZ w Elblągu związany jest od 2016 r.

Doktorant Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomiczny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku administracja, Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne oraz The Baltic University w Uppsali. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego, przygotowania pedagogicznego, zarządzania w oświacie, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mediacji i negocjacje.
Zrealizował z wielkimi sukcesami ponad 40 projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, dzięki którym setki osób zmieniło na lepsze swoje życie osobiste i zawodowe.

Prezes Fundacji Elbląg, dyrektor Instytutu Rozwoju, koordynator projektów w ERKON. Członek Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członek Zarządu Partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Elbląga oraz członek zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu, członek komisji stypendialnych oraz międzynarodowych grup ds. zatrudnienia wspomaganego.

Prywatnie – szczęśliwy mąż Ali i tata Wojtusia.